தமிழில் வா ம ன ன் திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமானவர் ந டிகை ப்ரியா ஆனந்த். பின்னர் வெளியான எ தி ர் நீ ச் ச ல் படத்தில் நடித்ததன் மூலம் ரசிகர்களுக்கு ப ரி ச் ச ய மா ன வ ர் ஆனார்.

கடைசியாக இவர் தமிழில் நடித்த படம் ஆ தி த் யா வ ர் மா. இந்த படத்தில் து ரு வ் வி க் ர ம் க் கு இரண்டாவது ஹீ ரோ யி னா க நடித்த்திருந்தார். அந்தப்படம் தோ ல் வி யை  த ழு வி ய து தான் மிச்சம். அந்த படத்தின் போது து ரு வ் விக்ரமுடன் பிரியா ஆனந்துக்கு காதல் மலர்ந்தததாக தகவல்கள் க சி ந் த து.

அது குறித்து இருவர் தரப்பிலிருந்து எந்தஒரு ம று ப் பு ம் தெரிவிக்க படவில்லை. எல்லா முன்னணி ந டிகைகளை போலவே இவரும் வெ ப் சீ ரி ஸ் பக்கம் சென்று விட்டார். வாய்ப்புகளை பெற க வ ர் ச் சி கா ட்ட தொடங்கிவிட்டார் பிரியா ஆனந்த்.

அந்த வகையில் தற்போது எடுப்பான மு ன் ன ழ கை கா ட்டி வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். இதனை பார்த்த இளசுகள் “இது போதும் வ யா க ரா வே தேவையில்ல” என மு ன கி வருகிறார்கள்.