ந டிகை திரிஷா கடந்த 20 ஆண்டுகளாக தமிழ்  முன்னணி ந டிகைகளும் ஒருவராக இருந்து வருகிறார். தற்போது சினிமா வாய்ப்புகள் இல்லாமல் ஓரளவு ஒ து ங் கி விட்டார் என்றே சொல்லலாம்.

வெ ப் சீ ரி ஸ் படங்களில் சில வாய்ப்புகள் வந்தாலும் பெரியளவுக்கு மீ ண் ட் டு வர முடியவில்லை. மீண்டும் பழையபடி தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ர வு ண் டு  வர வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு யோ ச னை யி ல் இருப்பதாக தெரிகிறது.

அவருக்கு நெ ரு ங் கி ய வட்டாரங்கள் காரணமாக இவர் பிரபல தயாரிப்பாளருடன் நிச்சயதார்த்தம் முடிந்த நிலையில் பிறகு ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டினால் திருமணத்துக்கு முன்பே திருமணம் நின்று விட்டது.

இந்நிலையில் தற்போது இரெண்டு பக்கமும் கீ றி விட்டது போல இருக்கும் ஆடையில் த்ரிஷாவை பார்த்த ரசிகர்கள் பாத்து பாத்து க ழ ண் டு வி ழு ந் து ற போகுது என க லா ய் த் து ம், இந்த மல்கோவாவுக்கு என்போமே சீ ச ன் தான்… என ஜொ ள் ளு வி டு ம ள வு கருத்துக்களை பதிவிட்ட வண்ணம் உள்ளனர்.