ஆரம்ப காலங்களில் பிரபு, பாண்டியராஜன் போன்றோர்களின் படங்களில் நடித்து வந்தவர் ந டிகை சங்கீதா. இவரது படங்களை இவர் நடிப்புக்காக பார்ப்பதை விட அரைகுறை உடையில் இவர் காட்டும் க வ ர் ச் சி க் கா க வே பலரும் பார்த்தனர்.

சற்றே உ ச் ச ம் போய் த ன ம் படத்தில் வி லை மா து வா க நடித்து அனைவரையும் ஆ ச் ச ர் ய ப் ப டு த் தி னா ர். இவர் நடிப்பை வெளிச்சம் போ ட் டு கா ட்டியவர் இயக்குனர் பாலா தான். இவர் இயக்கிய பி தா ம க ன் படம் மூலம் சங்கீதாவுக்கு க வ ர் ச் சி யை கா ட்டிலும் நடிப்பும் நன்றாகவே வரும் என நிரூபித்தார்.

பாடகர் க் ரி ஷ் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்ட சங்கீதா தற்போது ஒரு பெண் கு ழ ந் தை யு ம் இருக்கிறது. இந்த நிலையில் சங்கீதாவின் இ ள மை கால புகைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளது.

இதனை பார்த்த இளசுகள் “ப்பா.. உ ரி ச் சு வச்ச நா ட்டுக் கோழி..” என க மெ ண் டு க ளி ல் க ண் ணா பி ன் னா வெ ன வ ர் ணி த் து வருகிறார்கள்.