“உங்கள பாத்தா ப ல் லு போன கி ழவன் கூட பக்கோடா சாப்பிட நினைப்பான்”- ஈரம் சொ ட்ட சொ ட்ட இ றுக்கி பிடிச்சு காட்டும் ரித்திகா சிங்…!!!

“இறுதிச்சுற்று” படத்தில் மாதவனிடம் பாக்ஸிங் பயிலும் கதRead More…