“கா ட்டுத்தனமான க ட்டழகு…” – இளசுகளின் தூ க் க த் தை கெடுத்த நிவிஷாவின் Hot Video…!!!

Viral Videos

தமிழ் திரை உலகில் முதல் முதலாக சின்ன சின்ன கதாபாத்திரத்தில் நடித்து பிரபலமானவர் தான் ந டிகை நிவிஷா. இவர் ஒரு ந டிகை மட்டும் அல்லாமல் தொகுப்பாளராகவும் செயல்பட்டுள்ளார்.

இவ்வாறு பிரபலமான நமது ந டிகை தமிழ் திரை உலகில் முதன்முதலாக “ஈரமான ரோஜாவே” என்ற சீரியல் மூலம் தான் நடித்த பிரபலமானார் அந்த வகையில் இவர் நடித்த இந்த சீரியலை இவருக்கெனவே பார்க்க ஒரு ரசிகர் கூ ட் ட மே இருந்தார்கள்.

பொதுவாக திரையுலகைப் பொறுத்தவரை பல்வேறு ந டிகைகள் தன்னுடைய கே ர க் ட ரை வேறு மாதிரி காண்பிப்பார்கள் அது போலவே நிஜத்திலும் வேறு மாதிரி இருப்பார்கள். அந்த வகையில் சீரியலில் வி ல் லி யா க காட்சியளித்த நமது ந டிகை இணையத்தில் க வ ர் ச் சி சூ றா வ ளி யா க நடித்திருந்தார்.

சீரியலை விட்டு வெளியேறினாலும் அவர்களை விடாமல் து ர த் து ம் ரசிகர்கள் கூ ட் ட ம் அதிகமாக இருந்து வருகிறது. அதுபோலத்தான் தற்போது சீரியல்களில் இருந்து இரண்டு வருடமாக ஒ து ங் கி இருக்கும் நிவிஷாவிற்கும் அதிகமான ரசிகர்கள் கூ ட் ட ம் சேர்ந்துள்ளது.

அந்த வகையில், தன்னுடைய அங்க அழகுகள் ஆட, ப டு சூ டான வீ டியோ ஒன்றை வெளியிட்டு ரசிகர்களின் தூ க் க த் தை கெடுத்துள்ளார். “கா ட்டுத்தனமான க ட்டழகு…” என்று இதை பார்த்த ரசிகர்கள் க மெ ண் ட் செய்து வருகிறார்கள்.