முன்னாள் அழகுராணிகள் தற்போது தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளுக்கு நடுவர்களாக மாறி வருகின்றனர். அவ்வாறு தங்களை மறந்த பார்வையாளர்கள் மத்தியில் மீண்டும் தோன்றி அவர்களை ம கி ழ் வி க் கி றா ர் க ள். முன்னாள் ந டிகை இந்திரஜாவும் அந்த வரிசையில் இணைந்துள்ளார்.

டோ லி வு ட் டி ல் குறிப்பிடத்தக்க படங்களில் நடித்து ஹி ட் க ளை பெற்ற இந்திரஜாவால் ஸ் டா ர் ஹீரோயின் ரே ஞ் சு க் கு உயர முடியவில்லை. சினிமா வாய்ப்புகள் குறைந்ததையடுத்து திருமணம் செய்து தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் கவனம் செலுத்த தொடங்கினார்.

ஒரு நேர்காணலில் தனது காதல் கதை மற்றும் திருமணம் பற்றிய சுவாரசியமான தகவல்கள். இந்திரஜா எங்களது திருமணம் ஒரு காதல் திருமணம் என்று கூறுகிறார்.

இருவரும் ஒருவரையொருவர் புரிந்து கொண்டு திருமணம் செய்து கொண்டதாக தெரிவித்தனர். தனது கணவர் எழுத்தாளர் என்றும் சில சீரியல்களிலும் நடித்துள்ளாராம்.

மேலும் தனது கணவர் ஒரு விளம்பரப் பட தயாரிப்பாளர் என்றும் அவர் பதிலளித்தார். தற்போது 43வயதாகும் இவர் இளம் ந டிகைகளுக்கு ச வா ல் விடும் வகையில் டை ட் டா ன மே லா டை அணிந்து கொண்டு தன்னுடைய மு ன் ன ழ கு எ டுப்பாக தெரியும் படி போஸ் கொடுத்து ரசிகர்களின் உ ஷ் ண த் தை கூட்டியுள்ளார்.

இதனை பார்த்த ரசிகர்கள் “இது புல் மீ ல் ஸ்” என அவரது அழகை எ க் கு த ப் பா க வ ர்ணித்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

By sakthi